blog

Kompilasi Perkataan : Kurator

By 06/08/2020No Comments
Saya kumpulkan 400+ perkataan yang bunyinya berbeza di dalam perkataan lain setelah menyemak 3 buah kamus besar BI.

ADD berbeza bunyi dalam ADDITION

BUT bebeza bunyi dalam BUTCHER dan DEBUT
Coach Ridz

About Coach Ridz

Leave a Reply